Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Tekrar Başladı
     Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuru ile ilgili karar 1/12/2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre 30/06/2020 tarihine kadar başvuru yapmayan işyerleri 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilir. Ayrıca daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri de ilave işçi için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuru ile ilgili karar 1/12/2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre 30/06/2020 tarihine kadar başvuru yapmayan işyerleri 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilir. Ayrıca daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri de ilave işçi için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilir.

 

Not 1: Başvurular e-devlet ve/veya işkur.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

 

Not 2: 30 Haziran 2020 tarihinde ve öncesinde başvuranlar,  Kısa Çalışma Ödeneği saatini arttırmak veya değiştirmek isterlerse, 30/06/2020 ve öncesinde başvurdukları iş yerleri ve sigortalılar için 30/11/2020 tarihi itibariyle Kısa Çalışma Ödeneği sonlandırması yapılıp, 1/12/2020 tarihi itibariyle tekrardan yeni form, yeni belge, yeni çalışma ve yeni sigortalılar için başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Yeni başvuru formları yüklenene kadar 10 Aralık 2020 tarihine kadar beklenilmesi rica olunur.

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı şu şekildedir:

 

01 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31321

Karar Sayısı: 3238

 

     Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci ve geçici 23 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

30 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

30/11/2020 TARİHLİ VE 3238 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

 

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi

MADDE 1-(1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 nci maddesi ile geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/6/2020 tarihi 31/12/2020 olarak uygulanır.

 

(2) Bu Karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

 

(3) Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde, 4447 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmış kabul edilir.

 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.