2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti
2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti Hazine ve Maliye Bakanlığının 4 nolu Genelgesine göre; 1/1/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL’dir.
6661 Asgari Destek Tutarı 2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL, Aylık ise 400 TL işverenlere destek verilecektir.
6661 Asgari Destek Tutarı 2023 yılı Ocak ilâHaziran ayları/dönemi için günlük 13,33 TL, Aylık ise 400 TL işverenlere destek verilecektir.
2023 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
2023 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar SGK Genelgesi 2023/3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.06.01-60558535 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar Tarih: 05.01.2023
2023 yılında İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının yıllık tavan tutarı açıklandı.
2023 yılında İşçilere Ödenecek Kıdem Tazminatının yıllık tavan tutarı açıklandı.