Gelir Vergisi Genel Tebliği
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) - GVK 319 Resmi Gazete'de Yayımlandı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ 138
Tarih: 25/01/2022 Sayı: VUK-138/ 2022-1 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/138
2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti
2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-903791 Tarih: 22/01/2022 Konu : Mali ve Sosyal Haklar
KVKK Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu
KVKK – Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu
Devamsızlık Nedeniyle Fesih Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
» Devamsızlık Nedeniyle Fesih » Devamsızlık Günlerinin Birisi İçin İşçinin Doktor Raporu Sunması » Meşru Mazerete Dayanmayan Devamsızlığın Üst Üste İki Gün Ayda Üç Gün Koşuluna Taşımaması » Haksız Fesih Kıdem İhbar Tazminatı ödenmesinin Gerekmesi
Çalışılan Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanma Yöntemi Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
» Hafta Tatili Ücreti » Çalışılan Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanma Yöntemi » Parça Başı Ücretle Yüzde Usulü İle Çalışılan İşyerlerinde Hafta Tatili Ücretinin Hesaplanması
Kıdem Tazminatı Tavanı 2022 1 Dönem
Kıdem Tazminatı Tavanı 2022/1. Dönem 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02- Tarih: 06/01/2022 Konu : Mali ve Sosyal Haklar