2020 Mart Dönemi İhracat Rakamları
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mart ayında, bir önceki yılın...
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir...
Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2477)
Ekli “Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik...
Kısa Çalışma Ödeneği Önemli Duyuru
KÇÖ(Covid-19) : Kısa Çalışma Ödeneğine hak kazanan kişileri belirtmektedir. Bu kişiler için Kısa Çalışma Ödeneği başlangıç tarihi itibariyle (4857 sayılı Yasa md: 24/III...
İstihdam Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan, kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında...
Pandemi (Covid-19) Nedeniyle Ücretsiz İzin Ücretlerinin Uygulaması Usul ve Esasları Açıklandı Soru Cevap
20/4/2020 Tarihinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanan...
Pandemi (Covid-19) Nedeniyle Ücretsiz İzin Ücretlerinin Uygulaması Usul ve Esasları Açıklandı
15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler...
Asgari Ücret Desteği Genelgesi 2020
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 80 inci madde eklenmiştir.Anılan madde ile; “4’üncü maddenin birinci fıkrasının...
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2472)
Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmış olup...
2020/Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere 2020/Mart ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi 24/04/2020 tarihinde (23/04/2020 tarihinin resmi tatil olmasından dolayı) sona ermekteydi...