Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Çerçeve Öğretim Programları
Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Çerçeve Öğretim Programları Milli Eğitim Bakanlığı bağlı olarak faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezlerince 21.04.2022 tarihi itibariyle uygulamaya alınan Ustalık Telafi Programına ilişkin duyuruyu bilginize sunarız.
2022 Mayıs Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Hakkında Duyuru
2022-Mayıs Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Hakkında Duyuru
SGK Genelgesi 2022 11 2011 13 Sayılı Genelge
SGK Genelgesi 2022/11 – 2011/13 Sayılı Genelge T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
7411 Sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7411 Sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2021/129 Karar Sayısı : 2022/33 Karar Tarihi : 24/3/2022 R.G. Tarih – Sayı : 17/6/2022 – 31869
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2019/116 Karar Sayısı : 2022/34 Karar Tarihi : 24/3/2022 R.G. Tarih – Sayı : 17/6/2022 – 31869
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2019/80 Karar Sayısı : 2022/31 Karar Tarihi : 24/3/2022 R.G. Tarih – Sayı : 22/6/2022 – 31874
Yargıtay 9 Hukuk Dairesinin 2022 3115 E ve 2022 3812 K Sayılı Kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2022/3115 E. ve 2022/3812 K. Sayılı Kararı Karardan önemli kesitler: Kanun yararına temyize konu edilen ilk uyuşmazlık, tanıkların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 240. maddesinde belirlenen kurallara uygun şekilde çağrılıp çağrılmadığı noktasında toplanmaktadır.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.