Kısa Çalışma Ödeneği Ve Pandemi Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanlığı Kararı İle 1 Ay Daha Uzatıldı
Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin...
7244 Sayılı Kanun Uyarınca Düzenlenen İşten Çıkış Yasağı 17/08/2020 Tarihinden İtibaren 1 Ay Daha Uzatıldı
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/8/2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici...
Temmuz Ayı İçin “Kısa Çalışma Ödeneği” ve “Pandemi Ücretsiz İzin” İçin Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır
SGK Kurum uygulamalarında (Kıdem ve Yıllık İzin hariç) yıl hesabı 360 gün, ay hesabı 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Ancak ay içerisinde işe giren sigortalı ve/veya ay içerisinde noksan gün...
KÇÖ de Yersiz/Fazla Ödemelerin İŞKUR’a Bildirilmesi ve İade Edilmesi
4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin yedinci fıkrası “İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”...
KÇÖ ve Ücret Desteğindeki Personellerin İstihdamı Halinde Sağlanan Yeni Teşvik Paketi Yayımlandı
Kısa Çalışma Ödeneğine ve Nakdi Ücret Desteğine başvuran iş yerleri için yeni bir teşvik paketi çıkacağı gündemdeydi. 28 Temmuz 2020 tarihli, 31199 sayılı Resmî Gazetede 7252 sayılı...
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi Süresi Uzatıldı
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasında “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü...
SGK Genel Yazısı – Sözleşmeli Ülkelerden Talep Edilen Hizmet Belgeleri
İlgide kayıtlı yazılar ile sözleşmeli ülkelerde geçen sürelerini borçlanmak isteyenlerin bu sürelerini gösterir belgelerini Kurumumuz aracılığı ile temin etme taleplerinin bulunduğu, Kurumumuz...
SGK Genelgesi 2020-27 Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Birinci bölümde; Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı belirlenmiş olup, Akit Taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulması, sosyal güvenlik alanındaki hakları diğer Akit Tarafta...
Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni
Covid 19 pandemisi kapsamında alınan tedbirleri müteakip geçilen normalleşme süreci sonrasında birçok firmanın kısa çalışma ödeneğini sonlandırdığı, Haziran ayının kalan süreleri için çalışanlarını...
SGK Genelgesi 2020-26 Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, 5/4/1966 tarihinde imzalanarak 1/2/1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, 1/5/1983 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda...