Hastalık Olgusunun Tek Başına İşçiye Haklı Fesih Olanağı Vermeyeceği Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi Esas No. 2016/29903 Karar No. 2020/2152 Tarihi: 11/02/2020 » Hastalık Olgusunun Tek Başına İşçiye Haklı Fesih Olanağı Vermeyeceği » İşin Yapılmasının veya İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşinin Yaşayışı veya Sağlığının Tehlikede Olup Olmadığının Saptanmasının Gerektiği
Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
» Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin İş sözleşmesinin Herhangi Bir Nedenle Sona Ermiş Olmasının Gerektiği » İzin Hakkının Ücrete Dönüşmesi İçin Feshin Haklı Olup Olmadığının Öneminin Olmadığı » Yıllık İznin Kullandırıldığının İspatını İşverenin İşçinin İmzası Bulunan Yıllık İzin Defteri veya Eşdeğer Yazılı Belge İle Yapmasının Gerektiği » Yıllık İzin Hakkının Ücrete Dönüştüğü Durumlarda Zamanaşımı Süresinin Fesihle Başlayacağı
Haklı Fesih Hakkını Tarafların Altı İşgünü İçinde Kullanmaması Halinde Feshin Haksız Feshe Dönüşeceği Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
» Haklı Fesih Hakkını Tarafların Altı İşgünü İçinde Kullanmaması Halinde Feshin Haksız Feshe Dönüşeceği » Altı İş Günlük Sürenin Hak Düşürücü Süre Olduğu » Altı İş Günlük Sürenin İşçi veya İşverenin Olayı Öğrendiği Gün Başlayacağı, Olayı Öğrenme Gününün Sayılmayacağı » Haklı Fesih Sebebi Devamlı Olması Halinde Hak Düşürücü Sürenin İşlemeyeceği
İşçinin Bayramda Çalışma Yapmayı Kabul Etmemesi Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi Esas No. 2017/26411 Karar No. 2020/436 Tarihi: 15/01/2020 » İşçinin Bayramda Çalışma Yapmayı Kabul Etmemesi » İşverenin Ücretsiz İzin Formu Doldurmaya Zorlaması. İşçinin İmzalamayarak İşten Ayrılması » İşçinin Haklı Nedenle Feshi » Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Gerektiği
Devamsızlığın Her Durumda Haklı Fesih Nedeni Olmadığı Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
» Devamsızlığın Her Durumda Haklı Fesih Nedeni Olmadığı » Devamsızlıktan Söz Edebilmek İçin Devamsızlık Günlerinde Hiç Çalışılmamış Olmasının Gerektiği » Devamsızlık Saatlerinin Toplanarak Belirli Gün Sayısına Ulaşılamayacağı » Bilirkişinin, Hakimin Görev Alanına Giren Konulara Değinip Feshin Haklı-Haksız Nitelendirmesi Yapamayacağı
İlave Tediye Alacağının Yasal Faize Tabi Olduğu Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Karar No. 2020/450 Tarihi: 16/01/2020 » İlave Tediye Alacağının Yasal Faize Tabi Olduğu » Toplu İş Sözleşmesinde İlave Tediye Alacağı İçin Kanun Metninin Tekrarlanmış Olması İlave Tediye Alacağının Kanunda Doğduğu Gerçeğini Değiştiremeyeceği
Tam Zamanlı Ar Ge Personeline İzinli Olduğu Döneme İlişkin Yapılan Ücret Ödemeleri Özelge
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.02-5746/3-37 Tarih: 01/02/2012 Konu: Tam zamanlı Ar-Ge personeline izinli olduğu döneme ilişkin yapılan ücret ödemeleri
Hem Eşinden Hem Babasından Ölüm Aylığı Hak Edenler Yargıtay 10 Hukuk Dairesi Kararı
Hem Eşinden Hem Babasından Ölüm Aylığı Hak Edenler – Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararı E: 2018/4470 T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No. 2018/4470 Karar No. 2020/282 Tarihi: 20/01/2020 » Hem Eşinden Hem Babasından Ölüm Aylığı Hak Edenlere Hak Sahibinin Tercihine Göre Sadece Eş veya Babadan Ölüm Aylığı Bağlanacağı
SGK Genel Yazı Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması
SGK Genel Yazı – Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sayı : E-99779835-202.99-34990746 Tarih: 11.11.2021 Konu : Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin e-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması GENEL YAZI Bilindiği üzere, ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifreleri ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife alınmaktadır.
İşçilerin Hesabına Kıdem Tazminatının Yatırılması ve Çekilmesi Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No. 2019/4019 Karar No. 2020/1387 Tarihi: 03/02/2020 » İşçilerin Hesabına Kıdem Tazminatının Yatırılması » Yatırılan Kıdem Tazminatının İşçiler Topluca Bankaya Götürülerek Çekilmesi » İşçilere Çektirilen Tazminatları İşverenin İşten Atma Baskısıyla Geri Alması