Sigorta Primi ve Yapılandırma Borçlarının Son Ödeme Tarihi 03.08.2023 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.
Sigorta Primi ve Yapılandırma Borçlarının Son Ödeme Tarihi 03.08.2023 tarihi
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması
2023 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
2023 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle
Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023
Kıdem Tazminatı Tavanı Temmuz 2023 01/07/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek