Bordro Hilesi
T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2019/2407 Karar No: 2021/2861 Tarihi: 01/02/2021 » Bordro Hilesi » Fazla Çalışmanın Tanıkla İspatı » Aynı İşverene Dava Açan Tanık Anlatımlarına İhtiyatla Yaklaşmak Gerektiği » Sadece İşverene Dava Açan Tanık Anlatımlarıyla Karar Verilemeyeceği » Tanığın Beyanlarının Ancak Çalıştığı Dönemle Sınırlı Dikkate Alınmasının Gerektiği
ara dinlenme
T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2020/2163 Karar No. 2021/3581 Tarihi: 04/02/2021 Ara dinlenmesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir.
isci alacaklari tespiti
T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/28817 Karar No: 2021/4201 Tarihi: 17/02/2021 • İşçi Alacaklarına Açıkça Net Alacak İstenmemişse Talebin Brüt Olduğu Kabul Edilmelidir • İşçilik Alacaklarına Açıkça Net Olarak Talep Edilmedikçe Brüt Olarak Karar Verilmesi Gerektiği
ucret tutari ispati
Emeklilik Sonrası Kesintisiz Çalışma Kıdem ve İhbar T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2020/1580 Karar No. 2021/5099 Tarihi: 25/02/2021 Emeklilik Öncesi Dönemin Kıdem Süresine Ekleneceği, İhbar Önel Süresinin Hesabında Dikkate Alınamayacağı
emeklilik sonrasi
T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2020/1580 Karar No. 2021/5099 Tarihi: 25/02/2021 Emeklilik Öncesi Dönemin Kıdem Süresine Ekleneceği, İhbar Önel Süresinin Hesabında Dikkate Alınamayacağı
SGK Genelgesi 2021/26 – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu
SGK Genelgesi 2021/26 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-28180074 Tarih: 19.07.2021 Konu : Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu GENELGE 2021/26
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri 27 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31550
7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7333 Sayılı Kanun 28 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31551 Kanun No: 7333 Kabul Tarihi: 18/7/2021
7334 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7334 Sayılı Turizmi Teşvik 28 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31551 Kanun No: 7334 Kabul Tarihi: 18/7/2021
SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları
SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt