Teşvik sürelerinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
01/12/2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 6111 ve 7103 Teşvikleri 31/12/2022 tarihine, 7252 desteği ise 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar ile birlikte 7252 desteğinden yararlanma süreleri ise 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Teşvik sürelerinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

 

01/12/2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 6111 ve 7103 Teşvikleri 31/12/2022 tarihine, 7252 desteği ise 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar ile birlikte 7252 desteğinden yararlanma süreleri ise 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

 

İlgili kararlar şu şekildedir:

 

4447 İşsizlik Kanunu Geçici 26. Madde Süre Uzatımı

02 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31322

Karar Sayısı: 3246

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya ve 31/12/2020 tarihinin 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

4447 İşsizlik Kanunu Geçici 10. Madde Süre Uzatımı

02 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31322

Karar Sayısı: 3247

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10’uncu maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinin onikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

4447 İşsizlik Geçici 19 ve 21’inci Maddeleri Süre Uzatımı

02 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31322

Karar Sayısı: 3248

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

  1. a) Geçici 19’uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarında yer alan 31/12/2020 tarihlerinin 31/12/2022 tarihine ve ikinci fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar uzatılmasına,
  2. b) Geçici 21’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar ve yedinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 tarihinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına,

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin onaltıncı fıkrası ile geçici 21’inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir.

1 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI