2022/19 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Hakkında Açıklama
2022/19 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Hakkında Açıklama 01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiş, 07/09/2022 tarihinde 2022/19 SGK Genelgesi ile uygulanmaya başlanmıştır.