6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik- Sgk Genel Yazı
6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında
Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri-Sgk Genel Yazı
Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri-Sgk Genel Yazı
İşçiye Haksız Yere Olumsuz Sicil Notu Verilmesinin Manevi Tazminat Gerektireceği – Yargıtay Kararı
İşçiye Haksız Yere Olumsuz Sicil Notu Verilmesinin Manevi Tazminat Gerektireceği
Kısmi Süreli Çalışmada da Kesintisiz 24 Saat Hafta Tatili Kullandırılmasının Gerektiği- Yargıtay Kararı
Kısmi Süreli Çalışmada da Kesintisiz 24 Saat Hafta Tatili Kullandırılmasının
Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarları
Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarları T.C SOSYAL
Kıdem Tazminatının Tam Olarak Ödendiği Dönemlerin Tasfiye Niteliğinde Olduğu
Kıdem Tazminatının Tam Olarak Ödendiği Dönemlerin Tasfiye Niteliğinde Olduğu Kıdem
07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi
07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı
Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması
Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması T.C. SOSYAL GÜVENLİK