Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların Taksit Ödeme Süreleri
Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Borçların 7256 ve/veya 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılandıran Mükelleflerin Taksit Ödeme Süreleri
İşveren Vekillerinden İşveren Sorumlu
İşveren Vekillerinin İşlemlerinden İşverenin Sorumlu Olduğu – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2017/6027 T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/6027 Karar No: 2020/18789 Tarihi: 16/12/2020 » İşveren Vekillerinin İşlemlerinden İşverenin Sorumlu Olduğu » Mazeret İzni İsteyen İşçiye Git Bir Daha da Gelme Diyen İşveren Vekilinin Bu Beyanının Fesih Anlamına Geleceği » Kıdem İhbar Tazminatı Ödenmesinin Gerektiği
Asıl İşveren Alt İşveren – Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilmesinin Koşulları
Asıl İşveren Alt İşveren – Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilmesinin Koşulları – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/23899 T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/23899 Karar No: 2020/19397 Tarihi: 21/12/2020 » Asıl İşveren Alt İşveren » Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilmesinin Koşulları » Muvazaa » Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Muvazaalı Kurulup Kurulmadığı Konusunda Kamu İşyerleri İçin Farklı Bir Uygulama Yapılamayacağı
Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğini İspatlanması
Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğini Kanıtlama Yükünün İşverende Olduğu – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2018/3550 Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğini Kanıtlama T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas No: 2018/3550 Karar No: 2020/19454 Tarihi: 22/12/2020 » Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğini Kanıtlama Yükünün İşverende Olduğu » Fazla Çalışma Ücretinin Ödendiğinin Tanıkla İspat Edilemeyeceği İmzalı Yazılı Belge Gerektiği
İş Sözleşmesinin Feshinde Kullanılmayan İzinler
İş Sözleşmesinin Feshinde Kullandırılmayan Yıllık İzinlerin Ücrete Dönüşeceği – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2017/7992 T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/7992 Karar No: 2020/18833 Tarihi: 16/12/2020 » Yıllık İzin Hakkının Anayasal Temelde Bir Hak Olduğu » Yıllık İznin İşçi Çalışırken Ücretinin Ödenerek Tasfiye Edilemeyeceği » Yıllık İzin Kullandırıldığını İşverenin İspat Etmek Zorunda Olduğu » Yıllık İzin Kullanıldığının Ancak İmzalı Yıllık İzin Defteri veya İmzalı Yazılı Belge İle Kanıtlanabileceği » İş Sözleşmesinin Feshinde Kullandırılmayan Yıllık İzinlerin Ücrete Dönüşeceği » Kullandırılmayan Yıllık İzinlerin Fesihte Ücretini Hak Etmek İçin İş Sözleşmesinin Sona Eriş Şeklinin Öneminin Olmadığı » Çok Uzun Süre Hiç İzin Kullanılmamasının Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğu » Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü Çerçevesinde Hakimin İşçinin Beyanını Almasının Gerektiği
Hafta Tatili Toplu Olarak Kullanma
Hafta Tatilinin Toplu Olarak Kullanılamamasına İlişkin Yargıtay Kararı
Sel Felaketi Nedeniyle Prim Erteleme
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-87838906-202.99-29840888 Tarih: 20.08.2021 Konu: Sel Felaketi Nedeniyle Erteleme
Ücretin Tek Taraflı İşveren İşlemiyle Düşürülemeyeceği
Ücretin Tek Taraflı İşveren İşlemiyle Düşürülemeyeceği – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/6849 T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2020/6849 Karar No: 2021/4195 Tarihi: 17/02/2021 » Ücretin Tek Taraflı İşveren İşlemiyle Düşürülemeyeceği » İşçinin Oluru Olmaksızın Ücreti Düşürüldüğünde Fark Ücreti İsteyebileceği » İşçinin Bordroyu İmzalamamış Olmasının Ücretin Düşürülmesine Onay Anlamına Gelmediği » Tarafların Anlaşarak Asgari Ücretin Altında Olmamak Üzeri Ücreti Düşürülebilecekleri » Ahde Vefa İlkesi
İşçinin Raporluyken Tatile Gitmesİ
İşçinin Raporluyken Tatile Gitmesi – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2018/5003 T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2018/5003 Karar No: 2021/159 Tarihi: 11/01/2021 » İşçinin Raporluyken Tatile Gitmesi » Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranış » İşverenin Haklı Nedenle Feshi » Kıdem İhbar Tazminatının Ödenmeyeceği ÖZET: Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının ve iş arkadaşının aynı tarihte aynı doktordan ve aynı sebeple rapor aldıkları, arkadaşının sosyal medya hesabından raporlu olduğu gün davacı ile birlikte Karadeniz turuna çıktıklarını yazdığı, davacının işbu davranışı ile işverenin güvenini kötüye kullandığı, eyleminin yasada öngörülen doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olduğu, davacının seyahatinin turizm amaçlı olduğu açıkça ortadadır. Davacı savunmasında da bu durumu kabul etmiştir. Bu delil durumu karşısında, davalı işveren tarafından gerçekleştirilen fesih haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine, kabulü hatalıdır.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik