SGK Genelgesi 2021 36
SGK Genelgesi 2021/36 – 2020/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-010.06.01-33782544 Tarih: 21.10.2021 Konu : 2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
Geçersiz Fesih Sonrası İşe Başlatmamanın Sonuçları Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
Geçersiz Fesih Sonrası İşe Başlatmamanın Sonuçları – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/15918 T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2016/15918 Karar No: 2020/4682 Tarih: 02/06/2020 » Geçersiz Fesih Sonrası İşe Başlatmamanın Sonuçları » Geçersiz Fesih Sonrası İşe Başlatılmayan İşçinin Dört Aylık Dönem İçin Prim Alabileceği » Geçersiz Fesih Sonrası İşe Başlatılmayan İşçinin Dört Aylık Dönem İçin Özel Sağlık Sigortası Kapsamına Giren Sağlık Giderlerini İsteyebileceği
İstifa Sonrası Bir Süre Daha Çalışmanın Sürmesi Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
İstifa – İstifa Sonrası Bir Süre Daha Çalışmanın Sürmesi – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı: E: 2020/3079 T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2020/3079 Karar No: 2020/10129 Tarihi: 01/10/2020 » İstifa » İşverenin İşçilik Alacaklarını Ödeme Vaadi İle İşçiden Aldığı İstifanın Geçerli Olmadığı » İstifa Sonrası Bir Süre Daha Çalışmanın Sürmesinin İkale Olarak Kabul Edileceği » İrade Fesadına Dayanan İstifa Halinde Feshin İşverence Gerçekleştirdiğinin Kabul Edileceği » İstifada İrade Fesadının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği
Aynı İşverene Ait İşyerinde Fasılalarla Geçen Hizmet Süreleri Ve Kıdem Tazminatı Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
Aynı İşverene Ait İşyerinde Fasılalarla Geçen Hizmet Süreleri ve Kıdem Tazminatı – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2016/27098 Karar No: 2020/11592 Tarihi: 13/10/2020 » Kıdem Tazminatı » Kıdem Süresi » Aynı İşverene Ait İşyerinde Fasılalarla Geçen Hizmet Sürelerinin Toplamı Üzerinden Kıdem Süresinin Hesaplanacağı » Fasılalı Çalışmalarda Ara Verirken Kıdem Tazminatı Ödenmişse Ödenen Sürelerin Dışlanacağı » Önceki Çalışmaların Kıdem Tazminatını Hak Edecek Şekilde Sona Ermesi Halinde Kıdem Süresine Ekleneceği » Ücretsiz İzin Askı Hali Olduğundan Kıdem Süresine Eklenmeyeceği » Fasılalar Arasında 10 Yıl Geçmişse İlk Dönem Çalışma İçin Zamanaşımı İtirazının Dikkate Alınacağı
Ödenen Sigorta Primlerini Geri Alma Koşulları
Hangi Durumlarda Ödenen Sigorta Primleri Geri Alınabilir ÖZET 5510 sayılı Kanunun 4/1- (a), (b) ve (c) kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan çalışmalardan dolayı sigortalıların ve işverenlerinin ödedikleri sigorta primleri aşağıdaki durumların varlığı halinde geri alınabilir.
Hafta Tatili İle Genel Tatilin Çakıştığı Durumlar Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
Hafta Tatili İle Genel Tatilin Çakıştığı Durumlar T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi Esas No: 2017/15912 Karar No: 2020/5760 Tarihi: 16/06/2020 » Hafta Tatili İle Genel Tatilin Çakıştığı Durumlarda Hafta Tatili Hesabının Yapılmasının Gerektiği ÖZET: Hafta tatili ve genel tatil günlerinin çakıştığı günlerde hafta tatili hesabı yapılmalıdır. Bilirkişi raporu bu açıdan denetime elverişli değildir. Örneğin 19 Mayıs 2013 bayram tatili Pazar günü ile çakışmaktadır. Mahkemece bu konuda da denetime elverişli bilirkişi raporu alınarak sonuca gidilmelidir.
SGK Genelgesi 2021 34
Konu Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi GENELGE 2021 34 Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (Genelgede bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) çok taraflı sosyal güvenlik anlaşması olup Sözleşme; Avusturya, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve Türkiye olmak üzere 8 ülke tarafından onaylamıştır. Sözleşme, Ülkemiz bakımından Avusturya ve Lüksemburg ile birlikte ilk olarak 01/03/1977 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca anılan Sözleşmenin uygulanmasını göstermek amacıyla hazırlanmış olan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin Ek Anlaşma (Bundan sonra Ek Anlaşma olarak anılacaktır) aynı ülkelerce Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylanmıştır.
ŞİRKET ARAÇLARININ SİGORTALI PERSONEL DIŞINDA KULLANIMININ TESPİTİ HALİNDE KARŞILAŞILACAK YASAL MÜEYYİDELER
ŞİRKET ARAÇLARININ SİGORTALI PERSONEL DIŞINDA KULLANIMININ TESPİTİ HALİNDE KARŞILAŞILACAK YASAL MÜEYYİDELER SGK’nın 2015/25 sayılı Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Genelgesi gereği şirket aktifine kayıtlı taşıtların, şirket ortakları ve sigortalı çalışanlar haricindeki kişilere kullandırılmaması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna, kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacı ile diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşlarından bilgi ve belgeler gönderilmektedir. SGK’ya bildirim yapan kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü de yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu, trafik ceza tutanağı düzenlenerek sürücüye elden tebliğ edilen ve şirket aracı olan araçların plakası, sürücünün adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cezanın düzenlendiği yer, il, ilçe ve tarih bilgileri elektronik ortamda Sgk’ya gönderilerek ve Sgk’ca gerekli sorgulamalar yapılmaktadır. Şayet şirket aracını kullanırken trafik cezasına maruz kalan kişi şirkette ortak veya sigortalı değil ise; ilgili şirketten bilgi ve belge istenecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.
İbraname – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı
İbraname – Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı E: 2015/21-1323 T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2015/21-1323 Karar No: 2019/128 Tarihi: 12.02.2019 » İbraname » İbraname Koşullarını Taşımayan Kısmi İfanın Makbuz Niteliğinde Olduğu
DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR; -Hizmet alınan firmanın faaliyet ve mahiyet kodunun hizmet alınan işe uygun daimi işyeri olması gerekmektedir. -Öncelikle firma tarafından çalışmak üzere gönderilen ekstra personelin (Yabancı personel hariç olmak üzere, yabancı personellerin çalışma izninin bulunduğu işyeri dışında çalıştırılmaları kanunen yasaklanmıştır.) hizmet alınan firmadan sigortalı işe girişinin yapılmış olması gerekmektedir. -Haftalık çalışma saati, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en fazla 45 saat olacak şekilde belirlenmiştir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. -Haftalık puantaj kayıtlarının gerçeğe uygun olarak tutularak hafta sonu tatili hak eden ekstra personele hafta sonu ücreti ödenmesi gerekmektedir.