SGK Genel Yazısı-5510 sayılı Kanunun Ek 10 Maddesi Kapsamındaki Hekimler Hk
Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanuna 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2015 tarihli 6645 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile eklenen Ek 10 uncu maddesinde belirtilen hekimlerin sigortalılık statüleri Kurumumuzca yayınlanan 2015-19 sayılı Genelgede açıklanmış olup, ayrıca anılan madde de belirtilen hekimlerden hizmet sözleşmeleri esas alınarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilenlerden 23/04/2015 tarihi itibariyle işsizlik sigortası primi kesilmemesi ve Kurumumuza olan bildirimlerinin 13 nolu belge türü ile yapılması gerektiği 24/5/2016 tarihli 2964528 sayılı Genel Yazımızda belirtilmiş ve söz konusu hükümler aynen 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgemize aktarılmıştır.
SGK Genel Yazısı-4a ve 4b Gelir ve Aylıkların Tescil ve Emeklilik Yönüyle Mevzuatsal Kontrolü
GENEL YAZI Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun; • 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların tescil ve emeklilik yönüyle mevzuatsal kontrolünü sağlayan "Kapsam 4b" programı Ekim/2013 dönemi, • 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıkların mevzuatsal kontrolünü sağlayarak gelir/aylıkları durduran "Kapsam 4a" programı ise tescil yönüyle 05/06/2017, başka bir dosyadan gelir/aylık alma yönüyle ise 05/08/2019, tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır.
Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Hükümeti arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 19 Haziran 1998 tarihinde imzalanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Haziran 2020 İşsizlik Verileri
İşsizlik oranı %13,4 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile %15,9 oldu.
2019 SGK İstatistik Yıllığı
Sosyal Güvenlik Kurumu 2019 yılına ait istatistik verilerini yayımlamıştır. İçeriğine aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir
MUHSGK Teşvik Analiz ve Raporlama İşlemleri
Size ilettiğimiz Rapor doğrultusunda, bordro programından sigortalıların kanun numaralarının tarafınızca değiştirilmesi gerekmektedir.
İşten Çıkarma Yasağının 2 ay daha Uzatılması Hakkında Karar
(1) 23/7/2020 tarihli ve 7252 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, birinci fıkraya “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrada yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.
2020 Ağustos ayı Enflasyon Verileri
Ağustos 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
SGK Genelgesi 2020-31 Türkiye Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 17 Temmuz 1998 tarihinde Ankara'da ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise 6 Mayıs 2004 tarihinde Bakü'de imzalanmıştır.
SGK Genelgesi 2020-32 Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 11/12/1998 tarihinde İzmir'de imzalanmıştır. Sözleşme ve İdari Anlaşma 20/11/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.