VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(Mücbir Sebepler Hk.)
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Resmî Gazete Tarihi: 25 Ocak 2021 Sayı: 31375
Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Yıl Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek
ÖZET: • 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları, • 5510 sayılı Kanunun 60-1/g maddesi kapsamındaki sigortalılar, • İle bu sigortalıların bakma yükümlü oldukları kişiler, 60 günden fazla prim borçları olsa dahi 31/12/2021 tarihi sonuna kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.
KÇÖ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
03.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7226 sayılı kanunun 41. Maddesinde belirtildiği üzere
17256-27256 sayılı Teşviklerdeki Tutarların Güncellenmesi
Sayı: E-41481264-207.02-18216849 Konu: 4447/Geçici 27 ve 28 Madde Prim Desteğinde Tutar Güncellenmesi
4-1(a) ve 4-1(b) Kapsamında Gelir-Aylık Alanların Ocak Artışları
Sayı: E-98547999-010.99-17811447 Konu: 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları
Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
2020 Ekim Ayı İşsizlik Rakamları
ürkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı veriler şu şekildedir. İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %14,8 oldu.
ÖNEMLİ KÇÖ DUYURUSU
Yeni KÇÖ Başvuru ve Uzatma süreci ile ilgili aşağıdaki yer alan açıklamaları Önemle Bilginize Sunarız. • 01.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında kesintisiz olarak KÇÖ’den yararlanan kişilerin Ocak 2021 tarihinden sonraki uzatma işlemleri sistem tarafından otomatik yapılacaktır. (Personelin KÇÖ Başvurusunda 45/45 olarak bildirilmesi ve ilgili tarihten bugüne kadar “0” Gün Çalışma - “30” Gün KÇÖ bildirilmesi halinde ek başvuru gerekmemektedir. Oran Excel tablosunda yer alan başvuru saatinin altında ORAN DEĞİŞİKLİĞİNİ GEREKTİRİR bir KÇÖ bildirimi yapılması halinde yeni başvuru gereklidir
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 24-27-28. Geçici Maddelerindeki Tutarlarının Artırılması
Özet: Asgari ücret artış oranına (%21,56) bağlı olarak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 24-27-28. Geçici Maddelerindeki tutarlar Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılmıştır.
Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi SGK Genelgesi 2020-53
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 01 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Nihai Protokolü 19/10/1971 tarihli ve 13991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 02/09/1971 tarihli Kararı uyarınca 01/01/1969 tarihinden geçerli olmak üzere 01/01/1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tadil edilen Sözleşme 01/04/1981 tarihli ve 17210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/1981 tarihinde halen uygulanmakta olan son şeklini almıştır.