Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’ de Yayımlandı
2022 Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru
2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru
SGK Genelgesi 2022 3
SGK Genelgesi 2022/3 – 5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma
TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU (Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması)
YABANCI İŞÇİNİN YURT DIŞINDA BULUNDUĞU SÜRELER İÇİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ YAPILABİLECEK
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve bu süreler için ücret de ödenmeyen sigortalılara ilişkin eksik gün uygulamasının yabancı uyruklu sigortalılar yönünden farklı yürütüleceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
İşçilerden Pcr Testi Talep Eden İşverenin, Maliyeti İşçilere Yansıtmayacağı Yönündeki Karar
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sayı: E-35804503-570(000)-84939 19.01.2022 Konu: Görüş talebi TİSK TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKASI KONFEDERASYONUNA İlgi : TİSK Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu’nun 19.01.2022 tarihi ve sayılı yazısı,