Hizmetlerimiz


İŞ-KUR VE SOSYAL GÜVENLİK TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI


5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerindeki işverenlere, sigortalı istihdamının artırılması, kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdamının artırılması, bölgesel, büyük ölçekli ...

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI DANIŞMANLIĞI


Çalışma Bakanlığı ve İş-Kur tarafından yapılan/yapılacak denetimlerde izlenecek yol haritası ve çözüm önerileri sunulması • Sosyal Güvenlik Alanında Verilen Sürekli Danışmanlık Hizmeti, • Alt İşverenlerin İş ve İşlemlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluğunun Denetimi ve Raporlanması...

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir...

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI DANIŞMANLIĞI


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ihale konusu işler, inşaat işleri ve devamlı işyerlerinde asgari işçilik incelemeleri yapılmaktadır...

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ


Yabancı Çalışma izni, şirketler ve ev hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır; ev hizmetlerinde çalışma izni alabilmek için ihtiyaç duyulan 15 yaşından küçük çocuk veya 60 yaş üstü yaşlı bakıma muhtaç bir bireydir...

YURT DIŞI BORÇLANMASI


Yurtdışı Borçlanması Müracaat ve Şartları; Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı ...

YABANCI OTURUM İZNİ


Yabancı Oturma İzni, Oturum İzni, Yabancı İkamet İzni veya diğer adıyla İkamet Tezkeresi yabancı uyrukluların Türkiye’de kendilerine verilen vize süresinden daha uzun kalmak istemeleri durumunda ülkede geçici olarak ikamet etme hakkı veren belgedir. Temelde ikamet izinleri 6 farklı gruba ayrılmıştır...

YABANCI EV HİZMETLERİ


Yabancı uyruklu dadı (çocuk bakıcısı), ev hizmetlisi veya hasta bakıcı çalıştırmak isteyenlerin öncelikle gerekli koşulları sağlıyor olması gerekmektedir...