Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı – VUK Sirküleri 146 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/146 Konusu: 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 10.10.2022 07/10/2022 tarihinde TBMM Başkanlığına “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunulmuştur.
7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
Basın Sosyal Medya ve İnternet Haberciliğine İlişkin Düzenleme TBMM’de Kabul Edildi
Basın, Sosyal Medya ve İnternet Haberciliğine İlişkin Düzenleme TBMM’de Kabul Edildi Basın, Sosyal Medya ve İnternet Haberciliğine İlişkin Düzenleme
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'lerin yenilikçi ürünleri geliştireceği Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu çerçevede 1707 Sipariş Ar-Ge 2021 yılı 1. çağrısı ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından ürüne dönüşecek Ar-Ge projeleri destek kapsamına alınacaktır
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmelikte Değişiklik
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı