Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi
Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi
İş Müfettişi Raporuna İtiraz
İş Müfettişi Raporuna İtiraz T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28.08.2022
Asgari Ücret Desteği
2023 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 16,66 TL,