7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmı Gelir Vergisinden İstisna Tutuldu
ÖZET: 7349 sayılı Kanunla vergi kanunlarında aşağıdaki konularda değişiklikler yapıldı. 1) Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Mobbinge Maruz Kalan İşçinin Manevi Tazminat Talebi Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
» Mobbinge Maruz Kalan İşinin Manevi Tazminat Talep Edebileceği » Ayrımcılık Tazminatı İçin İş Yasasının 5. maddesinde Sayılan Nedenlerden Birisi Kapsamında Ayrımcılık Yapılmış Olmasının Gerekmesi Aksi Halde Ayrımcılık Tazminatı Alınamayacağı » İşçinin Mobbinge Uğramasaydı Emekli Olmayıp Dava Tarihine Kadar Çalışacağı Gerekçesiyle İleride Elde Edeceği Gelirleri Maddi Tazminat Olarak İstemesinin Olanaklı Olmadığı
İşçinin Gözaltı veya Tutukluluk Süresinin İhbar Önellerini Aşması Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
» İşçinin Gözaltı veya Tutukluluk Süresinin İhbar Önellerini Aşması Halinde İşverenin Derhal Fesih Hakkının Doğacağı » Bildirim Önellerinin İş Sözleşmesi veya TİS Arttırıldığı Durumlarda Arttırılmış İhbar Önel Sürelerine Göre İşverenin Derhal Fesih Hakkının Doğacağı Tarihin Belirleneceği » İşçinin Gözaltı ve Tutukluluk Hallerinde Ücret Talep Edemeyeceği Yarım Ücret Kuralının Bu Durumda Uygulanmayacağı » İşverenin Gözaltı veya Tutukluluk Nedeniyle Derhal Fesih Hakkını Kullandığında Kıdem Tazminatı Ödeyeceği İhbar Tazminatı Ödemeyeceği
İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışmaya İlişkin İhtirazı Kayıt Yoksa Bordroda Yazılı Olanlardan Daha Fazla Çalışma Yapıldığının İleri Sürülemeyeceği Yargıtay 9 Hukuk Dairesi Kararı
» İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışmaya İlişkin İhtirazı Kayıt Yoksa Bordroda Yazılı Olanlardan Daha Fazla Çalışma Yapıldığının İleri Sürülemeyeceği » İhtirazi Kayıt Konularak İmzalanan Ücret Bordrolarında Fazla Çalışmaların Daha Fazla Olduğunun İleri Sürülebileceği Bordroda Gösterilenlerden Fazlasının Her Türlü Delille Kanıtlanabileceği
Yeni Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Uygulaması Nasıl Olacak?
Yeni Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Uygulaması Nasıl Olacak? Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İşe Başlatmama Tazminatının İşe Başlatılmadığı Tarihteki Son Ücrete Göre Hesaplanmasının Gerekmesi Yargıtay 22 Hukuk Dairesi Kararı
» İşe Başlatmama Tazminatının İşe Başlatılmadığı Tarihteki Son Ücrete Göre Hesaplanmasının Gerekmesi » İşe Başlatılmadığı Tarihteki Son Ücretin Emsal İşçiye Göre Belirlenebileceği » Feshe Bağlı İhbar-Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Haklarının İşe Başlatılmadığı Tarihteki Ücrete Göre Belirleneceği » Boşta Geçen Süre Ücretinin Çalışmanın Geçtiği Tarihteki Ücrete Göre Hesaplanacağı
2022 Yılı Kapıcı İşçinin İşverene Maliyeti
2022 Yılı KAPICI İşçinin İşverene Maliyeti GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Teşvikli
2022 Yılı Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti
2022 Yılı Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Var + İşveren 5 Puan Teşvikli