Sosyal Güvenlik ve İş  mevzuatı, çok sık değişmektedir. Kanunun uygulayıcıları tarafından dahi bu değişim, tam anlamıyla takip edilememektedir. Mevzuatın geniş ve açık olmaması, şirketlerin ceza ve ağır yaptırımlara maruz kalmalarına sebep olabilmektedir.

RSA Danışmanlık olarak iş hayatının zorlu koşullarında rekabet gücünü arttırmak ve kurum iklimini geleceğe hazırlamak için buradayız. İş hukuku ve sosyal güvenlik konuları başta olmak üzere iş dünyasına ilişkin tüm gelişmeleri, duyuruları vb. konularda bizden destek alabilirsiniz. 

İşverenlerin iş ve sosyal güvenlik uygulamalarında karşılaşabilecekleri risk ve sorunların önceden tespit edilerek bertaraf edilmesi ve en rantabl çözümler sunulması kapsamında;

Aşağıda ana başlıkları ve detayları verilen konularda hizmetler verilmektedir:

İstihdam Teşvikleri

5510, 5746, 6486, 6645, 16322, 6111,7103, 7252, 17256 ve 27256  sayılı Yasalar ile işverenlere tanınan istihdam teşviki, işverenlerin prim yükünü azaltıcı en önemli teşvik uygulamasıdır. Çok bileşenli olması, on beş farklı kriter içermesi, sigortalı bazında yapılacak bu işlemlerin uzun, detaylı ve ihtisas gerektiren kontrolleri içermesi nedeniyle bu teşvikten yararlanmayı neredeyse imkânsız hale getirmiştir.

Ekibimiz konu hakkında yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup; işe ilk adım, 2020 yılında ilk defa işe başlayanlar, 5510, 5746, 6486, 6645, 16322, 6111,7103,7252,17256 ve 27256 sayılı Yasalar uyarınca sağlanan teşvikler profesyonel bir ekip tarafından doğru ve güvenilir olarak hesaplanarak teşvikten yararlanacak olan sigortalılar aylık prim ve hizmet belgesi formatında sizlere sunulmaktadır.

Ayrıca yürürlükteki tüm istihdam teşvikleri ve işverenler için en uygun diğer çözüm önerileri belirlenerek işverenlerin bu teşviklerden en karlı ve rantabl şekilde yararlanması sağlanmaktadır.

Yurtdışında İş Alan Firmalara Sağlanan Teşvikler

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan ülkelerde teşvik uygulamaları,
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmayan ülkelerde teşvik uygulamaları,

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Sigorta İşlemleri;

 • İşyerinin genel durumunun incelenerek, durum analiz raporu hazırlanması
 • İşyeri uygulamalarının mevzuatlara uygun hale getirilmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan/yapılacak denetimlerde izlenecek yol haritası ve çözüm önerileri sunulması
 • İhtilaflı işlemler ve Yargısal süreçlerde işverenlere destek verilmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve idari para cezalarına en uygun çözüm yollarının sunulması
 • İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde meydana gelebilecek sorunların en rantabl şekilde çözümü

Sağlık ve SUT Uygulamaları;

 • SUT Kesintileri
 • İdari Para Cezaları
 • Sözleşme Cezaları
 • Sayıştay İşlemleri Kurum Denetimleri

İş Hukuku Danışmanlığı

 • Çalışma Bakanlığı ve İş-Kur tarafından yapılan/yapılacak denetimlerde izlenecek yol haritası ve çözüm önerileri sunulması
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Verilen Sürekli Danışmanlık Hizmeti, 
 • Alt İşverenlerin İş ve İşlemlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluğunun Denetimi ve Raporlanması, 
 • İdari Para Cezaları ve Prim Farklarına İtiraz Sürecinde Verilen Danışmanlık, 
 • İşyeri Kayıt ve Belgelerine İlişkin Tüm Süreçlerde Destek Sağlanması ve Danışmanlık Verilmesi, 
 • Bildirgelere İlişkin Dilekçelerin Hazırlanarak Kuruma Sunulabilir Hale Getirilmesi, 
 • Yargı Aşamasına Taşınan İşlemler İçin Gerekli Tüm Hukuki Desteğin Sağlanması ve Danışmanlık Verilmesi, 
 • Bu Kapsamdaki Tüm Davaların Açılış ve Takibi İşlemlerinin Yürütülmesi, 
 • Taraf Olunmayan Dava Dosyaları İçin Dışarıdan Hukuki Mütalaa (Uzman Görüşü) Verilmesi, 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İdari/Adli Yargı Kapsamında Tüm Süreçlere İlişkin Sair Hizmetlerin Verilmesi, 
 • İşveren-Çalışan İlişkisinin Kurulması ve Devamının Sağlanması, Bu Aşamada Hukuki Destek ve Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, 
 • İşe Alım Süreçlerinin Hukuki Boyutunun Değerlendirilmesi, İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Revize Edilmesi, 
 • Hazırlanmış Sözleşmelerin Hukuki Denetiminin Gerçekleştirilmesi, 
 • Kurulmuş İş İlişkilerine Dair Bilgi ve Belgelerin Denetlenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi Amacıyla Hukuki Destek Sağlanması, 
 • İşyeri Özlük Dosyalarının Denetlenerek Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi, 
 • İşyeri Yönetmeliklerinin Denetlenmesi, Eksikliklerin Giderilmesinin Sağlanması ve Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi, 
 • İş İlişkilerinin Sona Ermesi Süreçlerinde Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi ve Bu Kapsamda Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, 
 • İşçi işveren uyuşmazlıklarında; İhtilaflı işlemler ve Yargısal süreçlerde işverenlere destek verilmesi
 • İş sözleşmeleri, işyeri yönetmeliği, yazışma ve tutanak şablonları hazırlanması

Yabancı Çalışma ve Oturma İzni Başvuruları

İşyerinde ve/veya Konutlarda çalışacak yabancı personele ait çalışma-oturma izinleri ile ilgili gerekli tüm işlemler Yurtiçi-Yurtdışı A’dan Z’ye sonuçlandırılmaktadır.

Asgari İşçilik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ihale konusu işler, inşaat işleri ve devamlı işyerlerinde asgari işçilik incelemeleri yapılmaktadır.

Malzemeli ve safi işçilikli faturalardan mevzuata uygun olanlar, inşaat ve ihale konusu işler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gereken asgari işçilik incelemelerinde dikkate alınmaktadır. İlişiksizlik belgesi alma sürecinde, işverenler için hangi durumunun dava avantajlı olduğu hususunda işverenlere görüş ve önerilerde bulunmaktayız.