İnsan Kaynakları

RSA ailesi olarak hedeflerimiz:

• Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek,
• Bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
• Sürekli eğitimi çalışanların iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek
• Çalışan verimliliğini artırıcı, sorumluluk bilincini geliştirici katılımcı, şeffaf ve açık bir yönetim politikasını izlemektir.
Firma olarak izlediğimiz bu insan kaynakları politikası sayesinde şirket kültürümüzün ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini, çalışanlarımızın sürekli motivasyonlarını ve bağlılıklarını sağlamış bulunmaktayız.

İş başvurusu için;

info@rsadanismanlik.com.tr