Kıdem Tazminatının Tam Olarak Ödendiği Dönemlerin Tasfiye Niteliğinde Olduğu
Kıdem Tazminatının Tam Olarak Ödendiği Dönemlerin Tasfiye Niteliğinde Olduğu Kıdem
Yol ve Yemek Ücretinin İşçinin Fiilen Çalıştığı Günler Esas Alınarak Hesaplanacağı
Yol ve Yemek Ücretinin İşçinin Fiilen Çalıştığı Günler Esas Alınarak