5510 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrası Gecikme Cezası Oranı
5510 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrası Gecikme Cezası Oranı 5510 Sayılı
Asgari Ücret Desteği
2023 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 16,66 TL,