SGK Genelgesi 2024/9
SGK Genelgesi 2024/9 SGK Genelgesi 2024/9 Konu : 5510 sayılı
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar
SGK Genelgesi 2024/8 Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler
SGK Genelgesi 2024/8 Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler SGK Genelgesi 2024/8 Tecil İşlemlerine
6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik
6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil
SGK Genelgesi 2024/7
SGK Genelgesi 2024/7 SGK Genelgesi 2024/7 16.05.2024 tarihli 2024/7 sayılı SgkGenelgesinde
02.05.2024 Tarihli 7440 sayılı Yapılandırma Yıl Sonu Taksit İhlali Genel Yazısı
02.05.2024 Tarihli 7440 sayılı Yapılandırma Yıl Sonu Taksit İhlali Genel Yazısı 02.05.2024
5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması – İş Kazası ve Meslek Hastalığı
5510 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Uygulaması –
Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar
Şubat Ayı SGK Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar Şubat Ayı SGK
SGK Genelgesi 2024/3 – Asgari Ücret Desteği
SGK Genelgesi 2024/3 – Asgari Ücret Desteği Sigorta Primleri Genel
6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik- Sgk Genel Yazı
6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında