İşçiye Haksız Yere Olumsuz Sicil Notu Verilmesinin Manevi Tazminat Gerektireceği – Yargıtay Kararı
İşçiye Haksız Yere Olumsuz Sicil Notu Verilmesinin Manevi Tazminat Gerektireceği