2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsuplarının 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebileceğini duyurmuştur.
2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsuplarının 26/04/2024 Tarihine Kadar
2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 35.058,58 TL’dir.
2024 yılında kıdem tazminatı hak eden işçiye yapılacak ödemenin üst
6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik- Sgk Genel Yazı
6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında