İşçiye Haksız Yere Olumsuz Sicil Notu Verilmesinin Manevi Tazminat Gerektireceği – Yargıtay Kararı
İşçiye Haksız Yere Olumsuz Sicil Notu Verilmesinin Manevi Tazminat Gerektireceği
Kısmi Süreli Çalışmada da Kesintisiz 24 Saat Hafta Tatili Kullandırılmasının Gerektiği- Yargıtay Kararı
Kısmi Süreli Çalışmada da Kesintisiz 24 Saat Hafta Tatili Kullandırılmasının
Kıdem Tazminatının Tam Olarak Ödendiği Dönemlerin Tasfiye Niteliğinde Olduğu
Kıdem Tazminatının Tam Olarak Ödendiği Dönemlerin Tasfiye Niteliğinde Olduğu Kıdem
İş Müfettişi Raporuna İtiraz
İş Müfettişi Raporuna İtiraz T.C Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 28.08.2022
İşyerinde Gönül İlişkisi Nedeniyle Haklı Fesih
İşyerinde Gönül İlişkisi Nedeniyle Haklı Fesih T.C Yargıtay 9. Hukuk
İstifa, Şartlı İstifanın Geçerli Olmadığı, Matbu Olarak Hazırlanmış İbranameye Geçerlik Tanınmayacağı
İstifa, Şartlı İstifanın Geçerli Olmadığı, Matbu Olarak Hazırlanmış İbranameye Geçerlik
Yol ve Yemek Ücretinin İşçinin Fiilen Çalıştığı Günler Esas Alınarak Hesaplanacağı
Yol ve Yemek Ücretinin İşçinin Fiilen Çalıştığı Günler Esas Alınarak