Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği
7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
26 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 32202 sayı ve