5510 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrası Gecikme Cezası Oranı

5510 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrası Gecikme Cezası Oranı

5510 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrası Gecikme Cezası Oranı

12 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 8256 sayılı karara göre;

ÖZET: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3 ‘e çıkarıldı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

11/3/2024 TARİHLİ VE 8256 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1– (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı %3 (kanuni oran) olarak uygulanır.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir