2023 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

2023 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Genelgesi 2023/22

2023 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Genelgesi 2023/22

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tespit edilerek 24/6/2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 447,15 (dört yüz kırk yedi lira on beş kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir

Buna göre 1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda açıklanmıştır.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/7/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı: 447,15 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 13.414,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 3.353,63 TL(*)

Aylık kazanç üst sınırı: 100.608,90 TL

b) Kamu sektöründe:

15/6/2023 – 14/7/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2023 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 333,60 TL x 16 gün =5.337,60 TL

2023 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için: 447,15 TL x14 gün = 6. 260,10 TL

15/6/2023 – 14/7/2023 devresi için:5.337,60 TL + 6. 260,10 TL =11.597,70 TL

15/6/2023 – 14/7/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2023 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için: 2.502,00 TL x16 gün = 40.032,00 TL

2023 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için: 3.353,63 TL x14 gün =46.950,82 TL

15/6/2023 – 14/7/2023 devresi için: 40.032,00 TL + 46.950,82 TL = 86.982,82 TL

Genelgenin Tamamı İçin Tıklayınız

https://drive.google.com/file/d/1xBX0A2pWoGOxWq5RNqmQXPIEPi0QalYO/view

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir