4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ HAKKINDA 20 12 2022 TARİHLİ DUYURU
4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ HAKKINDA 20.12.2022 TARİHLİ DUYURU

4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 31 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN KREDİ FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ HAKKINDA 20.12.2022 TARİHLİ DUYURU

 

Bilindiği üzere, 11.11.2022 tarihli SGK Duyurusu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 31’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu maddeyle sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Bu madde kapsamına giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanır.” hükmünün yer aldığı, destek uygulamasına ilişkin usul ve esasların 09.07.2021 tarihli ve 2021/24 sayılı Genelgede açıklandığı, 

 

- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce, SGK sistemlerinde yer alan teşvik tanımlama ekranlarında ;

"7319- 4447 Sayılı Kanun Geçici 31.Madde - Kredi Faiz veya Kâr Payı Desteği" menüsü ile sisteme tanımlanmış sigortalılardan en fazla 5 sigortalı seçiminin yapılmasının gerektiği,

 

- 4447 sayılı Kanunun geçici 31’inci maddesinde yer alan destekten yararlanmak isteyen işverenler için SGK sistemlerinde Kanunda öngörülen şartların sağlanıp sağlanmadığı yönünde çalışma yapılacağından, sigortalı seçiminin 14.11.2022 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yapılması gerektiği, 

 

- Seçimi yapılan sigortalıların sonradan değiştirilemeyeceği,

 

- Sigortalı seçiminin sadece 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30.06.2022 tarihine kadar kredi kullanan işverenlerce yapılacağı, kredi kullanmayan işverenlerce herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmadığı,  

 

duyurulmuştur

 

Bu kapsamda, sigortalı seçim işlemini tamamlayan ve 2022 yılının Kasım ayı itibarıyla gerekli şartları sağlayan işverenlerin kredi faiz veya kâr payı desteğinden yararlandırılmalarına yönelik gerekli işlemler SGK tarafından tamamlanmıştır. 

 

SGK tarafından 20/12/2022 tarihinde yayınlanan yeni duyuruya göre, bu defa, 2022 yılının Aralık ayı itibarıyla gerekli şartları sağlayan sigortalılar için çalışma başlatılacak olup henüz seçim yapmamış veya seçim yapmakla birlikte tanımlı sigortalılarından 12 aylık yararlanma süresi yeni tamamlanan işverenlerce, kredi faiz veya kâr payı desteğinden yararlanmak istenen sigortalılar için 27.12.2022 Salı günü saat 23:59’a kadar sigortalı seçim işleminin tamamlanması gerekmektedir.   

 

Sigortalı seçiminin İşveren Sistemi(https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi)  

uygulamasında yer alan “İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / 4447-Geçici 31’inci Madde Listeleme” menüsünden “Sigortalı Seç” butonu ile yapılması mümkündür.

 

(Not: İlgili destekten faydalanılması hususunda en önemli koşul, 2021 yılı Mart dönemine ilişkin bildirilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının 50’nin altında olmasıdır.)