Düzce İli İçin Prim Belgelerinin Verilme ve Ödenme Süreleri Uzatıldı
Düzce İli İçin Prim Belgelerinin Verilme ve Ödenme Süreleri Uzatıldı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.07.01-56685296 Konu : Düzce İli Erteleme Tarih: 25.11.2022

Düzce İli İçin Prim Belgelerinin Verilme ve Ödenme Süreleri Uzatıldı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-51592363-010.07.01-56685296

Konu : Düzce İli Erteleme

Tarih: 25.11.2022

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

DÜZCE

23.11.2022 tarihinde Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 24.11.2022 tarihli ve 2022/343 sayılı Kararı ile;

– İşyeri dosyası Düzce ilinde bulunan 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerimizce;

– 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 26.12.2022 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar verilmesi halinde söz konusu beyannamenin/belgenin süresinde verilmiş sayılmasının,

– 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesinden kaynaklanan tahakkuklarının son ödeme süresinin de 30.12.2022 tarihine kadar uzatılmasının,

Uygun olacağı karar altına alınmıştır.

Bu nedenle, işyeri dosyası Düzce ilinde bulunan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerimizce 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 26.12.2022 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar verilmesi halinde söz konusu beyanname/belge süresinde verilmiş sayılacaktır.

Ayrıca, işyeri dosyası Düzce ilinde bulunan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenlerimizce 2022 yılı Ekim ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesinden kaynaklanan tahakkuklarının son ödeme süresi de 30.12.2022 tarihine kadar uzatılmış olup ilgili tahakkuklar bu tarihe kadar ödenmesi halinde yasal süre içinde ödenmiş sayılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Zeki ÖZDEMİR

Genel Müdür V.