2022/19 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Hakkında Açıklama
2022/19 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Hakkında Açıklama 01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiş, 07/09/2022 tarihinde 2022/19 SGK Genelgesi ile uygulanmaya başlanmıştır.

2022/19 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Hakkında Açıklama

 

01/07/2022 tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan 7417 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 64’üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 88 inci madde eklenmiş, 07/09/2022 tarihinde 2022/19 SGK Genelgesi ile uygulanmaya başlanmıştır.

 

Bu madde ve genelge uyarınca;

 

  • 2022 yılında, 2021 yılı ve öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve Linyit ve Taş kömürü çıkarılan işyerleri için 477 TL ve altında olan, 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 3,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

 

  • İlgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647,1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

 

  • Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına kurum tarafından entegrasyon sistemleri üzerinden otomatik olarak mahsup edilecektir.