Anayasa Mahkemesi Kararı İşçinin Yöneticileri İle İlgili Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle İş Akdinin Feshi İfade Özgürlüğünün İhlalidir
Anayasa Mahkemesi Kararı: İşçinin Yöneticileri İle İlgili Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle İş Akdinin Feshi İfade Özgürlüğünün İhlalidir

Anayasa Mahkemesi Kararı: İşçinin Yöneticileri İle İlgili Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle İş Akdinin Feshi İfade Özgürlüğünün İhlalidir

 

Duyurumuz, 16/08/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 11/05/2022 karar tarihli ve 2019/976 başvuru numaralı bireysel başvuru kararına ilişkindir. Başvuru, işçinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle ceza kovuşturmasına tabi tutulması ve işten çıkarılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla yapılmıştır.

  1. Uyuşmazlığın Bireysel Başvuru Öncesinde Geçtiği Aşamalar

Başvurucu, sosyal medya üzerinden, çalışmakta olduğu alt işveren ve asıl işveren olan kamu kuruluşundaki taşeron işçilerin çalışma şartlarına ilişkin “ey insan müsveddeleri, yönetici bozuntuları” şeklinde ifadeler içeren paylaşımda bulunmuştur. Paylaşımının akabinde başvurucu hakkında cezai kovuşturma süreçleri başlamış, başvurucunun sanık sıfatıyla yargılandığı hakaret davasında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş ve aynı zamanda başvurucun iş akdine ahlak ve iyi niyet kuralına aykırılık nedeniyle son verilmiştir.

 Başvurucu, iş akdinin sona erdirilmesi dolayısıyla işe iade davası açmış ve kanun yollarını tüketmişse de, talebi ret ile sonuçlanmıştır.

  1. Başvurucunun Anayasa’ya Aykırılık İddiası

Başvurucu paylaşımının alt işveren bünyesinde kamuda çalışan işçilerin sıkıntılarına ilişkin olduğunu, KATEŞ-DER (Kamu Taşeron Çalışanları Derneği) genel başkanlığı sıfatı ile paylaşım yaptığını belirterek kullandığı ifadeler nedeniyle iş akdinin sona erdirilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ve ceza mahkemesi yargılamasında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının işe iade davasında verilen karara esas alınmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

III. Anayasa Mahkemesi’nin Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmiştir. Mahkeme, yapmış olduğu incelemede;

  • Başvurucunun KATEŞ-DER genel başkanlığını yürütmesi göz önünde bulundurularak taşeron işçilere ilişkin meselelerde bildireceği görüşlerin yürütmekte olduğu görevinin gereği olarak toplumsal meseleleri kapsadığının kabul edilmesi gerektiğini,
  • Başvurucunun paylaşımda yer alan “yönetici” kavramını belirli bir kimseyi hedef alacak şekilde kullanmadığını, derece mahkemelerinin dolaylı bağlantılarla başvurucunun kurum yöneticilerini hedef aldığı şeklindeki yorumunun kamusal konuşmaları imkânsız hale getireceğini,
  • İfade özgürlüğünün Anayasa Mahkemesi’nin farklı kararlarında belirtildiği gibi açıklamada bulunan kişinin sıfatını da dikkate alarak abartıya ve kışkırtmaya izin verecek şekilde yorumlanması gerektiğini ve başvurucunun bu kapsamda eleştirilerini abartılı bir şekilde ortaya koyduğunu,
  • Başvurucunun somut olaya konu ifadelerin iş akdinin feshi gibi son derece ağır ve en son çare olarak düşünülebilecek bir müdahaleye başvurmayı gerektirecek nitelikte olmadığını, derece mahkemelerinin de bu yönde bir gerekliliği objektif ve ikna edici bir şekilde ortaya koyamadığını belirtmiş ve başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Söz konusu Karar’a link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.