2022 II Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı
VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2022/85 KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi (15.371,40 TL) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 04.07.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-1342135 sayılı Genelge ile memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/85

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi (15.371,40 TL)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 04.07.2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-1342135 sayılı Genelge ile memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01/07/2022 – 31/12/2022

Aylık Katsayısı

0,333603

Taban Aylık Katsayısı

5,221532

Yan Ödeme Katsayısı

0,105796

Buna göre 01/07/2022 – 31/12/2022 döneminde uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı  aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 2022 Yılının İkinci Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01/07/2022 – 31/12/2022

15.371,40 TL

 

Hesaplanışı:

1.1) Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,333603

=

     500,40

8.000

X

0,333603

=

  2.668,82

500

X

0,333603

=

     166,80

1.000

X

5,221532

=

  5.221,53

(1.500+8.000)

X

0,333603 X (% 215)

=

 6.813,84

Toplam

                                                                             15.371,40

 

2) 2022 Yılının ikinci Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2022 – 31.12.2022

168,015

83,400

Hesaplama şekli

(500 x 0,333603)

(250x 0,333603)

  

Saygılarımızla,