YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI KONULU GENEL YAZI
YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI KONULU GENEL YAZI

YURTDIŞI YOKLAMA UYGULAMASI KONULU GENEL YAZI

01.04.2022

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.03.2022 tarihli ve Yurtdışı Yoklama Uygulaması Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

22.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”un 6 ncı maddesine göre borçlanılan yurt dışı sürelerine göre bağlanan aylıklar, yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlanılan tarihten itibaren kesilmektedir.

Borçlandıkları yurt dışı süreleri dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususu, Emniyet Genel Müdürlüğünden her yıl alınmakta olan yurt dışına çıkış ve yurda giriş kayıtları dikkate alınarak Kurumca araştırılmaktadır.

Bu doğrultuda, Kurumca 3201 sayılı Kanuna göre borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük yaşlılık ve emekli aylığı bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunan sigortalılar, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını, altı aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi”ni Kurumun söz konusu aylık dosyasının bulunduğu ilgili ünitesine ibraz etmek zorundadırlar.

Yurt dışı sürelerini borçlanmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanmış olanlardan altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunduğu tespit edilen aylık sahiplerinin ibraz edecekleri yoklama belgesinin geliş tarihinin işleneceği "Yurtdışı Yoklama " programı 25/03/2022 tarihinde işletime açılmıştır.

Söz konusu programa https://intra2.sgk.intra/YurtdisiYoklama/ adresinden erişim sağlanacak olup uygulamaya erişim ekranında bulunan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanları, SSOM kullanımına ilişkin (MEYES) bilgilerdir. Programa giriş yapılabilmesi için yetki alınması gerekmektedir.

Altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunanların Kuruma gönderecekleri belgelerin Kuruma giriş tarihi ekli kullanma kılavuzunda açıklandığı şekilde programa işlenecektir.