TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU (Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 

DUYURU

 

(Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması)

 

 

Bilindiği üzere 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak olup elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmıştır.

Bu defa, elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e- Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacaktır. Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ile birlikte ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye /ANKARA Tel: 0 (312) 458 80 56 - 66