İSKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN KURS VE PROGRAMLAR
İŞKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN KURS VE PROGRAMLAR İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 05.10.2021 tarih ve 9762158 sayılı yazı ile 06.10.2021 tarihi itibariyle yeni kurs veya program talebi alınmasına ara verilmişti.

                                                                                                                                                        

Sirküler Tarihi    : 07.11.2021

Sirküler No         : 2021/117

 

İŞKUR TARAFINDAN DÜZENLENEN KURS VE PROGRAMLAR

 

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 05.10.2021 tarih ve 9762158 sayılı yazı ile 06.10.2021 tarihi itibariyle yeni kurs veya program talebi alınmasına ara verilmişti.

 

Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin ‘‘16. İstihdam Taahhüdü Verilerek Kontenjan Artırım Talebinde Bulunulabilmesine İlişkin Uygulama Esasları’’ kısmında yer almakta olan ‘‘ Söz konusu istihdam yükümlülüğünün en az 60 gün süreyle yerine getirilmesi gerekmektedir.’’ ifadesinin ‘‘Söz konusu istihdam taahhüdünün60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar olması zorunludur.’’ Şeklinde değiştirilmiş olup 05.11.2021 tarihi ve sonrasında fiili olarak başlatılacak işbaşı eğitim programları için uygulanması ve daha önce düzenlenmesine ara verilen kurs ve programların 05.11.2021 tarih itibariyle yeniden başlatılması uygun görülmüştür.

 

Bu kapsamda daha önce sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili olarak başlatılmamış işbaşı eğitim programları ile 05.11.2021 tarihi ve sonrasında yeni sözleşme imzalanarak başlatılacak programlarda istihdam yükümlülüğüne ilişkin süreler 60 günden az olmamak üzere en az iki katına çıkarılmıştır.

 

NOT: İşverenlerin programlardan dolayı doğan istihdam yükümlülüklerini sadece İŞKUR dan program kapsamında alınan katılımcılar üzerinden sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. İstihdam yükümlülüğünü kanunda belirtilen süreler içerisinde İŞKUR a kayıtlı aynı meslekten başkaca sigortalılar tarafından da gerçekleştirebilirler.