DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR; -Hizmet alınan firmanın faaliyet ve mahiyet kodunun hizmet alınan işe uygun daimi işyeri olması gerekmektedir. -Öncelikle firma tarafından çalışmak üzere gönderilen ekstra personelin (Yabancı personel hariç olmak üzere, yabancı personellerin çalışma izninin bulunduğu işyeri dışında çalıştırılmaları kanunen yasaklanmıştır.) hizmet alınan firmadan sigortalı işe girişinin yapılmış olması gerekmektedir. -Haftalık çalışma saati, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en fazla 45 saat olacak şekilde belirlenmiştir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. -Haftalık puantaj kayıtlarının gerçeğe uygun olarak tutularak hafta sonu tatili hak eden ekstra personele hafta sonu ücreti ödenmesi gerekmektedir.

DIŞARIDAN FATURA KARŞILIĞI EKSTRA PERSONEL ALIMINDA İŞVERENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

-Hizmet alınan firmanın faaliyet ve mahiyet kodunun hizmet alınan işe uygun daimi işyeri olması gerekmektedir.

-Öncelikle firma tarafından çalışmak üzere gönderilen ekstra personelin (Yabancı personel hariç olmak üzere, yabancı personellerin çalışma izninin bulunduğu işyeri dışında çalıştırılmaları kanunen yasaklanmıştır.) hizmet alınan firmadan sigortalı işe girişinin yapılmış olması gerekmektedir.

-Haftalık çalışma saati, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en fazla 45 saat olacak şekilde belirlenmiştir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.

-Haftalık puantaj kayıtlarının gerçeğe uygun olarak tutularak hafta sonu tatili hak eden ekstra personele hafta sonu ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet Alınan Firmaya Fatura Karşılığının Ödenmesinde;

-Hizmet alınan ekstra personelinin çalışma gün sayısı işyerince tutulan puantaj kaydına uygunluğu mutlak surette kontrol edilip mutabakat sağlanmalıdır. (Hafta sonunu hak etmişse hafta sonu ücreti ve SGK Gün sayısının Aylık Prim Hizmet belgesinde gösterilip gösterilmediğine bakılmalıdır)

-Personelin hafta sonu, resmi tatil ve fazla çalışması bulunuyorsa bu ücretlerin personele ödendiği ve SGK ya bildirildiğinin Aylık Prim Hizmet belgesi ve bordrodan, banka kayıtlarından teyidi sağlandıktan sonra Firmanın Fatura bedeli ödenmelidir.

Yukarıda belirtilen hususlara azami riayet edilmesi aksi halde Yapılacak denetimlerden Hizmet alınan firmayla birlikte müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulacağının bilinmesi önem arz etmektedir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz konuların Yasal Dayanakları;

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ;

  İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli (%50) artırılmış tutarıdır.

 

 

HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI: 

4857 sayılı İş Kanununun 46. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; İşçinin Hafta Tatilinde Çalıştırılması Durumunda Ücreti İş Kanununun çalışılmayan hafta tatili günü için işçiye, işveren tarafından, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. İşçinin onayı alınmadan hafta tatili günü çalıştırılması yasaktır. Eğer işçi, hafta tatili günü çalışmışsa, hafta tatili ücreti yanında, çalışmasının karşılığı olan ücrete, yani bir yevmiyeye hak kazanacağı gibi hafta tatili çalışması, haftalık kırk beş saatin üzerinde ise, fazla çalışma sayılır ve çalıştırıldığı hafta tatili ücretinin % 50 zamlı olarak ödenmesi gerekir, buna göre işçiye hafta tatilinde yaptığı çalışma karşılığı olarak iki buçuk katı günlük ücret (%150 zamlı) ödenmek zorundadır. ( Günlük ücreti artı 1,5 katı)  

Hafta tatili, dini bayram ve resmi tatil günlerinde kişinin çalıştırılması durumunda ücret ödemesi Kanunda yazdığı (yukarıda açıkladığı üzere) şekilde gerçekleştirilir, hafta tatili çalışması karşılığı bir başka gün serbest zaman ve/veyahut ücretli izin olarak kullandırılamaz. Ancak ait olduğu haftanın izni muvafakati alınmak suretiyle takip eden haftaya ertelenebilir. 

RESMİ TATİL ÜCRETİ VE HESAPLANMASI:

4857 sayılı İş Kanununun 44 ncü maddesi uyarınca, Bir işçi eğer resmi tatillerde çalışırsa hem genel tatil gününde çalışmadan hak kazandığı bir günlük ücretini, hem de normal çalışması karşılığı bir günlük ücretini alır. Dolayısıyla toplamda iki günlük ücretine hak kazanmış olur.

 

Bilgi ve değerlendirmenize sunarız.