Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımları Tebliğ Değişikliği

30 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31614

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu şekilde aylık bağlanacak sigortalıların, aylık talep tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/10/2008 27019