7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri
4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Duyuru – 7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 4420 KARAR SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINA İLİŞKİN DUYURU

4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Duyuru – 7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri

7326 Sayılı Kanun Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri

4420 KARAR SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINA İLİŞKİN DUYURU

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir aya kadar uzatılması yetkisi Cumhurbaşkanınca 27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26/8/2021 tarihli ve 4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla (CK) kullanılmış olup, 7326 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ilişkin yapılan değişiklikler ve düzenlemelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Duyurulur.

 

İlgili Madde

 

Başvuru, Bildirim ve Beyanname Verme Süreleri ile Kayıtların Düzeltilmesine  İlişkin Süreler

Önceden Düzenlenmiş Belgelere Yönelik Değişiklikler 

(Peşin Ödeme Seçeneği Vadesi İle 1.Taksit Vade Tarihleri)

ESKİ

Cumhurbaşkanı Kararı Sonrası-YENİ

2 Madde

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

3 Madde

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

4 Madde 1-7 Fıkralar

10.06.2021 ile 01.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri için

31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

10.06.2021 ile 31.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri için

30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuru yapılabilecektir.

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

02.08.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

01.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) ve sonraki tarihlerde tebliğ edilen ihbarnameler için TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecektir.

TEBLİĞ TARİHİ + 30 gün içinde başvuru yapılabilecek ve ilk taksit ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen aydan başlamak üzere ödeme yapılabilecektir. Mükelleflerimiz ödeme planlarını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde 10. Fıkra

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri (peşin seçeneği dâhil) 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini

Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

4 Madde 11. Fıkra

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

 

5 Madde (Matrah ve Vergi  Artırımı)

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Düzenlenmiş tahakkuk fişlerinin vade tarihleri 31.10.2021 ve tecil dosyalarındaki 1. taksit vadeleri 31.10.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz ödeme planlarının yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya en yakın vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 1-c ve d Fıkraları Kapsamında Verilecek KDV Beyannamesi (Stok) EK 18 ve EK 19

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

 Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 1-e Fıkraları Kapsamında Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)  EK 20

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

 Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 3 Fıkraları  Kapsamında Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) EK 22

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

 Tahakkuk fişinde yer alan 31.08.2021 olan vade tarihleri 30.09.2021 olarak güncellenmiş olup, mükelleflerimiz tahakkuk fişlerinin yeni halini Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  üzerinden veya ilgili vergi dairesine başvurarak alabilirler.

6 Madde 2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)  EK 21

Fatura düzenleme son tarihi

31.08.2021 (Bu tarih dâhil)

Fatura düzenleme son tarihi

30.09.2021 (Bu tarih dâhil)

Haziran/2021 ve Temmuz /2021 aylarında yapılan düzeltme işlemlerine ilişkin verilen beyannamelere ait taksit vadelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ağustos/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.09.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1  taksit 26.9.2021

2  taksit 26.11.2021

3  taksit 26.01.2022

Eylül/2021 dönemine ilişkin beyanname 26.10.2021 tarihinde verilecek olup, vadeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1  taksit 26.10.2021

2  taksit 26.12.2021

3  taksit 26.02.2022