SGK Meslek Kodu Değişikliğinde İdari Para Cezası Uygulaması
SGK Tarafından yayımlanan Genel Yazı uyarınca meslek adı ve koduna bağlı idari para cezası uygulamasına ilişkin güncel bilgiler sunulmaktadır. Devamı için tıklayınız

SGK Meslek Kodu Değişikliğinde; Meslek Adı ve Koduna Bağlı İdari Para Cezası Uygulaması

SGK Tarafından yayımlanan Genel Yazı uyarınca Yapılacak Uygulama;

– Meslek adı ve koduna bağlı idari para cezasının ilk uygulamaya başlanacağı tarihin, meslek adı ve koduna bağlı idari para cezasının yasal dayanağa kavuşturulduğu 01.01.2018 tarihin dikkate alınacağı,

– Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacağı (Kırşehir-Amasya-Bartın-Çankırı için 01.01.2018; Bursa-Eskişehir-Konya için 01.01.2020; diğer iller için 01.07.2020),

– İşverenin, sigortalı ile ilgili geriye yönelik veya mevcut durum için meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde işverenin talebi işleme alınarak idari para cezası uygulanmayacaktır.

– Sigortalının, meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğine dair SGK’ ya yapılan ihbar ve şikâyetlerin, sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilmesi, inceleme neticesinde meslek adı ve kodu değişikliğinin tespiti halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.

– Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacaktır.