SGK Genelgesi 2021/7-Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında 07.03.2018 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7239 sayılı Kanun 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise 27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sosyal Güvenlik Anlaşması ve İdari Anlaşma, 25.02.2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SGK Genelgesi 2021/7-Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: E-15591373-724.01.02-22517980

Konu: Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması

 

GENELGE

2021/7

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında 07.03.2018 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7239 sayılı Kanun 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise 27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Anlaşması ve İdari Anlaşma, 25.02.2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tamamı İçin Tıklayınız.