İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı
4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı

 

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

 

30 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31350

 

ÖZET:

  • 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/1/2021 tarihinden itibaren,
  • Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/01/2021 tarihinden itibaren,

2 ay daha uzatılmıştır.

 

Karar Sayısı: 3344

     4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

  

7256 sayılı Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Daha Uzatıldı

 

     7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

 

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31350

Karar Sayısı: 3343

 

     7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (on üçüncü ve on dördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI