Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Taşra Ünitelerine Devri
Sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca aylıkların bağlanması ve bu aylıklara ilişkin işlemlerin sigortalıların Türkiye'de son çalışmasının bulunduğu ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne (SGİM) devredilmesi, Kurum Başkanlık Makamının 17/5/2010 tarihli ve 7789843 sayılı Olur'ları ile uygun görülerek, yetki devrinin aşamaları belirlenmiştir.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: E-40552758-203.05.15-15679603

Konu: Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Taşra Ünitelerine Devri

 

GENEL YAZI

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca aylıkların bağlanması ve bu aylıklara ilişkin işlemlerin sigortalıların Türkiye'de son çalışmasının bulunduğu ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne (SGİM) devredilmesi, Kurum Başkanlık Makamının 17/5/2010 tarihli ve 7789843 sayılı Olur'ları ile uygun görülerek, yetki devrinin aşamaları belirlenmiştir.

2011 yılına ait (7) numaralı Eylem Planı kapsamında, Almanya'da çalışması bulunan sigortalı dosyalarının taşraya devri, yetki devrine ilişkin çalışmalar açısından gözden geçirilerek, Kurum Başkanlık Makamının 6/6/2011 tarihli ve 12038250 sayılı Olur'ları ile;

  • Birinci aşamada, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre aylık bağlama işlemlerinin devredilmesi,
  • İkinci aşamada, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre ve ülke ayrımı yapılmadan yurt dışı hizmet borçlanması yapmak suretiyle bağlanan malullük ve yaşlılık aylıklarına ait dosyaların gönderilmesi,
  • Üçüncü aşamada, Almanya dışındaki diğer ülkeler ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre aylık bağlama işlemlerinin ve dosyalarının devredilmesi

şeklinde planlanmıştır.

2018 yılına ait (28) numaralı, 2019 yılına ait (7) numaralı ve 2020 yılına ait (36) numaralı Eylem Planları kapsamında, belirli ülkeler bazında, sözleşme imzalanmış ülkelerin Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı (YSEDB)'nda yürütülmekte olan iş ve işlemleri ile sicil ve tahsis dosyalarının devredilmesi öngörülmüştür.

Yazının devamı için tıklayınız.

Previous“Alenileştirme” Hakkında Duyuru