MUHSGK Teşvik Analiz ve Raporlama İşlemleri
Size ilettiğimiz Rapor doğrultusunda, bordro programından sigortalıların kanun numaralarının tarafınızca değiştirilmesi gerekmektedir.

1- Tarafınızca aylık ücret bordrosundan üretilen yeni MUHSGK uyumlu Xml, Txt veya Excel dosyalarının tarafımıza mail ortamında iletilmesi,

2- Tarafımızca MPHB'lerde yapılan kontroller sonucu yapılması gereken sigortalılara ait Teşvik Kanun türü değişikliklerini (5510, 5746, 6486, 6645, 16322, 6111, 7103 ve 7252 sayılı Teşvik Kanunları) sizlere detaylı rapor olarak iletmiş olacağız. Size ilettiğimiz Rapor doğrultusunda, bordro programından sigortalıların kanun numaralarının tarafınızca değiştirilmesi gerekmektedir.

3- Bildirmiş olduğumuz doğrultuda yapılan değişiklikler işlendikten sonra MUHSGK bildiriminin yapılması,

4- E-Beyanname (https://ebeyanname.gib.gov.tr/giris.html) ekranlarına yapacağınız yükleme işleminden sonra MUHSGK'nın ilgili döneme ait bordro icmali ile V2 Ekranında yeni açılan Muhtasar Onay Bekleyen Belgeler kısmından hata ve doğruluk kontrollerinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

5- 4'ncü maddedeki açıklamamız doğrultusunda Kontroller sağlandıktan sonra MUHSGK onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

6- Onay İşlemi yapıldıktan sonra V2 ekranından Onaylanmış Belgeler ekranından Sgk Aylık Tahakkukların alınması,

Gerekmektedir.

Bilgi ve Değerlendirmelerinize sunarız.