SGK Genelgesi 2020-31 Türkiye Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 17 Temmuz 1998 tarihinde Ankara'da ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise 6 Mayıs 2004 tarihinde Bakü'de imzalanmıştır.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 15591373-010.06.01-E.9122870
Konu: Türkiye Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

 

GENELGE
2020/31

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 17 Temmuz 1998 tarihinde Ankara'da ve Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma ise 6 Mayıs 2004 tarihinde Bakü'de imzalanmıştır. Sözleşme ve İdari Anlaşma 09.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ülkemiz açısından, 1 Haziran 2000 tarihinde 4447 sayılı Kanunla yürürlüğe konulan “işsizlik sigortası” hükümlerinin, Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ve bu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma’ya dahil edilmesini sağlayan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 17 Temmuz 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Revizyonu ile İlgili Ek Sözleşme” 18 Eylül 2006 tarihinde Bakü’de imzalanarak 14 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Genelgenin Tamamı İçin Tıklayınız.