Temmuz 2020 Kayıtlı İşsiz İstatistikleri
Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 53.417’si (%67,5) erkek, 25.681’i (%32,5) kadın olmak üzere 79.098 işe yerleşme gerçekleşmiştir. Ocak-Temmuz 2020 döneminde ise 462.508 işe yerleştirmeye aracılık edilmiştir.

İş-Kur tarafından yayımlanan verilere göre,

 

Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 79.098 işe yerleşme gerçekleşmiştir.

Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 53.417’si (%67,5) erkek, 25.681’i (%32,5) kadın olmak üzere 79.098 işe yerleşme gerçekleşmiştir. Ocak-Temmuz 2020 döneminde ise 462.508 işe yerleştirmeye aracılık edilmiştir.

Ocak-Temmuz 2020 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında gerçekleştirilmiştir. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Güvenlik Görevlisi, Satış Danışmanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde gerçekleştirilmiştir.

Temmuz ayında 95.046 açık iş alındı.

Temmuz ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 95.046 olmuştur. Ocak-Temmuz 2020 döneminde ise 848.246 açık iş alınmıştır. Açık işlerin %97’si özel sektörden alınmıştır. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (332.109 kişi) imalat sanayi sektöründedir. En çok açık iş “Satış Danışmanı, Güvenlik Görevlisi, Konfeksiyon İşçisi” mesleklerindedir.

 

Kayıtlı işsiz sayısı 3.325.075 kişi.

Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %1,6 azalış göstererek 3.325.075 kişi olmuştur. Kayıtlı işsizlerin %52,6’sı erkek, %47,4’ü kadın, %35,7’si ise 15-24 yaş grubundadır.

Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 45.985 kişi yararlandı.

Temmuz ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 8.283 program düzenlenmiş olup 45.985 kişi bu programlardan faydalanmıştır. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 50.001 program düzenlenmiş olup 234.063 kişi bu programlardan faydalanmıştır. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında azalmıştır. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında;

  • 004 İşbaşı Eğitim Programına 188.619 kişi,
  • 997 Mesleki Eğitim Kursuna 45.444 kişi katılmıştır.

2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla “Dokuma Konfeksiyon Makineci, Kadın Giyim Modelist Yardımcısı ve Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı” mesleklerinde bulunmaktadır.

Temmuz ayında İŞKUR 193.992 bireysel görüşme gerçekleştirdi.

Temmuz ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 193.992 bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. Ocak-Temmuz 2020 döneminde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 1.768.864 bireysel görüşme yapılmıştır. Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 7.224 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 273.458 işyeri ziyareti gerçekleştirilmiştir.